Pràctica de Biometanització a Can Barba

Dimarts 20 de febrer l’alumnat de Ciències de la Terra i del medi ambient de 1r i 2n de batxillerat va visitar la planta de biometanització i compostatge de Can Barba, a la Carretera de Terrassa, gestionada pel Consorci de Gestió de Residus del Vallès Occidental.

La visita es va dividir en tres parts: una primera sessió teòrica, una pràctica de laboratori i una visita a la planta.

Vam conèixer el procés de biometanització, és a dir, obtenció de metà a partir de matèria orgànica. El metà que es produeix a la planta genera tanta energia com la necessària per abastir el consum energètic anual de més de 200 famílies. I també el procés de fabricació de compost, utilitzat com a adob en jardineria i agricultura.

Vam deixar un experiment de laboratori en funcionament i estem esperant els resultats per analitzar-los. Quant metà produiran els bacteris de l’inòcul?

Vam sortir amb la idea que hem de veure els residus com un recurs. I que els petits canvis que fem a nivell individual tindran una incidència global.