Planetari

El grup de xarxes de competències bàsiques de 1r ESO ha creat el planetari dintre del projecte del Sistema solar.
Si qualsevol grup de l´ESO vol fer una sessió al Planetari,parleu amb el professor David Palacios per concretar una hora.