Horari fins al 25 de juliol: Oficines de les 10.00 a les 13.00 h. Centre de les 8:30 a les 14.00 h.