B.I.T.E.

Estudiants de l’INS Pau Vila han compartit durant una setmana experiències i aprenentatges sobre alimentació saludable amb joves de França, Portugal, Xipre i Itàlia.

La setmana del 25 de febrer a l’1 de març de 2019 l’Institut Pau Vila ha acollit a joves d’entre 13 i 15 anys dins d’un projecte europeu Erasmus+ K2. El nostre centre té una llarga trajectòria de treball en projectes d’aquest tipus. Durant aquest curs i el vinent participarem en dos projectes Erasmus+ K2, un per ESO i un altre per Batxillerat, i en un projecte  Erasmus+ K1, de formació del professorat.

Juntament amb els instituts Collège Hasting de Caen – França, Agrupamento de Escolas Ibn Mucana d’Alcabideche – Portugal, Lykeio Apostolon Petrou and  Pavlou de Limasol – Xipre i IC Casteler de Paese- Itàlia, hem preparat un projecte anomenat B.I.T.E. Bring Intuitive Thinking Into Eating, que té com a objectiu capacitar el nostre alumnat per participar de manera crítica i activa en un sistema alimentari més just i sostenible. El projecte posa el focus en aspectes del món de l’alimentació com són el sistema alimentari, la salut i benestar, les desigualtats socials i la sostenibilitat alimentària, en concret, la degradació ambiental i el canvi climàtic.

La llengua vehicular de tot el projecte és l’anglès, fet que permet als estudiants millorar les seves competències en aquest idioma. Els temes tractats s’enmarquen en les disciplines STEM (science, technology, engineering, maths), treballant de forma integrada els continguts d’aquestes matèries per aconseguir un resultat transversal i, a més a més, innovar pel que fa als recursos de les eines digitals (TIC). La metodologia emprada  serà treball en grup cooperatiu.

A l’institut Pau Vila, a més del nostre alumnat, es van rebre a 30 participants europeus, entre alumnat i professorat, de cada país implicat en el projecte. Els alumnes van conviure amb famílies del nostre institut. Durant una setmana, van treballar conjuntament de forma col·laborativa realitzant debats, enquestes, experiments, fulls informatius i publicitaris i visitant mercats i entitats relacionades amb alimentació, salut i benestar tant a nivell local com provincial.

Posteriorment, entre aquest curs i el vinent, els alumnes del nostre centre implicats en el projecte faran una estada