What is the weather like? (1r d’ESO)

Durant les últimes setmanes, els alumnes de 1r ESO A i B han estat treballant els adjectius comparatius i superlatius. A més, han repassat vocabulari relacionat amb el temps meteorològic. Per tal de posar-ho tot en conjunt, han buscat informació sobre diferents ciutats d’arreu del món (on estan situades, la població, la previsió meteorològica, etc.), s’han gravat explicant dades sobre aquestes ciutats i han posat els àudios en un Padlet col·laboratiu. Aquí podeu fer un cop d’ull a la seva feina!

During the last few weeks, 1st ESO A and B students have been working on comparatives, superlatives and weather vocabulary. In order to put everything together, they have looked for some information about different cities (like where they are, their population, weather forecast, etc.), they have recorded themselves explaining some facts about those cities and then they have added the audio files in a Padlet. Check out their work!

M.Àngels Cuevas

1 ESO A 1 ESO B