Classes telemàtiques a PFI i Batxillerat

Tal com vam anunciar al web amb anterioritat, una de les mesures que el PROCICAT recomana als centres educatius és la reducció de les classes presencials en els estudis postobligatoris.

En el cas de l’INS Montbui la distribució de les classes telemàtiques s’ha planejat de la següent manera:

PFI 2 dies setmanals de classes telemàtiques
1r Batxillerat
2n Batxillerat 1 dia setmanal de classes telemàtiques*

*(els grups són més reduïts i han de preparar la selectivitat)

CALENDARI DE CLASSES TELEMÀTIQUES PER GRUPS (novembre i desembre)

GRUP DIES DE CLASSE TELEMÀTICA
1r de Batxillerat 17 i 19 de novembre

23 i 25 de novembre

2 i 4 de desembre

10 de desembre

14 i 18 de desembre

2n de Batxillerat 16 de novembre

24 de novembre

2 de desembre

10 de desembre

18 de desembre

PFI 16 i 18 de novembre

23 i 25 de novembre

30 de novembre i 2 de desembre

9 de desembre

14 i 16 de desembre

Direcció