Treballem per competències!

Al departament de matemàtiques de l’Institut Montbui desenvolupem el treball a les aules a partir de les competències bàsiques determinades al currículum de secundària del Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Tal i com podeu veure als fulls de presentació de l’assignatura, una major part del temps de l’alumnat volem que el dediqui a adquirir la competència matemàtica necessària junt amb tots els continguts que d’ella es desprenen. Per això, aprenem a través d’activitats com:

  • Activitats grupals i Treballs cooperatius
  • Projectes temàtics com “Fem un estudi estadístic” o “El millor joc del món”
  • Desenvolupament de temes matemàtics específics per part de l’alumnat amb suports audiovisuals
  • Exercitació i millora del Càlcul Mental, amb l’aprenentatge d’estratègies per la millora de la velocitat mental
  • Desenvolupament d’exercicis competencials

Entre moltes d’altres que fan que l’alumnat pugui encarar l’assignatura de matemàtiques d’una forma més útil i aplicada.