Comunicats i Cartes de pagament d’excursions de 1r d’ESO: