Exàmens de recuperació Setembre 1r Batxillerat

A continuació podeu trobar l’arxiu amb la distribució dels exàmens de recuperació de setembre de 1r de Batxillerat, que es desenvoluparan dijous 3 i divendres 4 de setembre.

Els alumnes que tinguin alguna assigantura a recuperar, cal que es presentin el dia, hora i aula especificada a l’horari adjunt, amb el material necessari per realitzar l’examen.