Admissió ESO

Dossier Xerrada Portes Obertes ESO (2020)

MATRÍCULA

La matrícula s’ha de formalitzar entre el 13 i el 17 de juliol portant a secretaria de 9:00h a 13:30h la documentació necessària juntament amb el resguard de pagament.

La llista de llibres i material així com unes instruccions per a la seva adquisició les podeu trobar a la nostra web.

Podeu accedir a la llista de llibres, així com unes instruccions per a la seva comanda i també a la informació necessària per a l’adquisició de l’ordinador portàtil Chromebook del que ha de disposar l’alumnat de 1r d’ESO així com les dades de l’empresa que habitualment gestiona la compra.

Donades les circumstàncies, properament us informarem de com es portaran a terme les entrevistes amb les famílies aquest any.

PREINSCRIPCIÓ
INFORMACIÓ

Podeu trobar actualitzada tota la informació necessària per a la realització dels tràmits de preinscripció a la pàgina del Consorci d’Educació de Barcelona i al web Estudiar a Catalunya

SOL·LICITUD TELEMÀTICA

Seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i a fi d’evitar desplaçaments d’acord amb les mesures de desconfinament gradual, la preinscripció a tots els ensenyaments es tramitarà preferentment de forma telemàtica del 13 al 22 de maig de 2020.

Sol·licitud de preinscripció

SOL·LICITUD PRESENCIAL

En cas que no poder-se fer de forma telemàtica, es podrà presentar de forma presencial amb cita prèvia del 19 al 22 de maig de 2020. La cita prèvia es podrà sol·licitar a:

Eina per a demanar cita prèvia

En aquest cas:

  1. Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
  2. Heu de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. És recomanable que porteu el vostre propi bolígrat per si cal emplenar la sol·licitud en paper.
  3. Caldrà portar mascareta i guants en el moment de la preinscripció.
  4. No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
CONTACTE

Correu electrònic: a8040138@xtec.cat

Telèfon: 934589901 (del 13 al 25 de maig) de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00

CONSULTA DE RESULTATS

Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem un cop resoltes les reclamacions

Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada definitiva

Alumnat assignat al centre amb indicació de la primera petició

Alumnat preinscrit al centre

Llista d’espera