PGC: Objectius per al Desenvolupament Sostenible

El primer Projecte Global de Centre realitzat a l’Institut La Sedeta ha tingut com a eix vertebrador el conjunt d’Objectius per al Desenvolupament Sostenible que guien la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre del 2015.

L’alumnat de l’ESO ha tractat temes com la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles i la governança.

Durant els darrers cinc dies de desembre, l’alumnat de 1r a 4t d’ESO s’ha organitzat en grups de cinc alumnes i, a través d’activitats de reflexió i discussió, han generat productes com pòsters, videoclips, instal·lacions participatives i infografies tridimensionals, i han compartit els objectius i els reptes locals i globals per al 2030 amb la finalitat de provocar el canvi d’actituds necessari per al seu assoliment.

Podeu accedir a una petita mostra dels productes finals elaborats per alumnes de diferents nivells a través d’aquest menú interactiu: