L’institut

L’INS La Sedeta és un centre públic d’educació situat al barri de Camp de Grassot – Gràcia Nova al districte de Gràcia que ofereix estudis d’ESO i Batxillerat.

La missió principal del centre és la formació integral del seu alumnat perquè puguin exercir els seus drets i deures com a ciutadans actius i responsables en la societat del segle XXI, desenvolupant les seves competències personals, socials i professionals.

És en aquest sentit que les principals línies d’actuació es centren en la tutorització dels alumnes al llarg de tota la seva estada al centre, l’estimulació de la creativitat, l’autonomia i la iniciativa personal del nostre alumnat, la recerca de l’excel·lència a través de l’esforç i l’acompanyament en el descobriment del gaudi de la cultura.

L’INS La Sedeta vol ser un centre de referència en la ciutat per la qualitat i la recerca de la millora contínua dels ensenyaments que ofereix, per la capacitat d’atendre de forma personalitzada les necessitats de tot l’alumnat, tant en l’àmbit humà com en l’acadèmic, per la identificació i compromís amb la societat a la que pertany i per la participació i la corresponsabilitat de les famílies en l’educació dels seus fills i filles.

El projecte educatiu de l’INS La Sedeta busca la formació integral de l’alumnat i el seu desenvolupament personal, social, emocional i professional, des d’un conjunt de valors que inclou:

  • La promoció de la llibertat individual a partir de l’exercici de l’esperit crític i la responsabilitat, del gaudi de la feina ben feta i l’esforç personal i col·lectiu.
  • L’exercici de la responsabilitat envers els altres a partir de la solidaritat, la participació, el diàleg, el respecte i el compromís.

Per impulsar aquest conjunt de valors, l’INS La Sedeta es declara com una escola pública, laica, democràtica i pluralista que fomenta la llibertat, la justícia, la interculturalitat, la coeducació i la sostenibilitat i que es regeix pels principis de:

  • La corresponsabilitat sostinguda en el treball en equip al centre i amb la resta de la comunitat educativa.
  • L’obertura a la millora permanent en la recerca de la qualitat educativa per donar resposta a les necessitats de tot l’alumnat.