Organigrama i coordinació

Una bona estructura organitzativa és fonamental per aconseguir els reptes i objectius que el centre es proposa. D’aquesta manera podrem afermar els valors identificadors del centre, definir-ne clarament la missió que tenim encomanada i, sobretot, orientar i impulsar la visió de futur, amb l’accent posat en l’excel·lència i l’equitat.