ESO

L’educació secundària obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

Els alumnes que obtenen el títol de graduat o graduada en ESO poden accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d’accés) o d’arts plàstiques i disseny.

llibreta_SDT100x100 L’ESO A LA SEDETA: GUIA PER AL CURS 2019-2020
llibreta_SDT100x100 CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
llibreta_SDT100x100 LLIBRES DE TEXT I LECTURES 2020/2021
llibreta_SDT100x100 ACTIVITATS I SORTIDES D’ESO: 2019-2020
llibreta_SDT100x100 DOSSIER PORTES OBERTES ESO 2020

 

L’acció tutorial

La funció de la tutoria és vetllar pel desenvolupament personal dels alumnes i acompanyar-los en el seu procés d’aprenentatge, orientant-los escolar, acadèmica i professionalment.

  • Des de la tutoria es coordina el seguiment de l’alumnat perquè aprenguin a aprendre, a ser autònoms, a comunicar-se i a viure plegats, per això es treballa per mantenir i consolidar un bon clima de convivència i companyonia. Alhora es fomenta la participació dels nois i noies en les activitats del centre.
  • Cada grup-classe té un/a professor/a que exerceix de tutor/a i és responsable de l’aplicació del Pla d’Acció Tutorial.
  • El tutor/a promou i centralitza les accions i activitats amb tot el grup i, també, és el/la referent principal de l’alumnat i per això afavoreix un ambien de relació de confiança i entesa amb les famílies i l’alumnat.

En aquesta tasca d’acompanyament per tal d’afavorir un bon procés formatiu dels nois i noies, el tutor/a esdevè el pont de diàleg entre l’alumne/a, la família i el centre.

Per tal per tal d’agilitar la comunicació amb les famílies i facilitar l’adaptació inicial i l’orientació personal i acadèmica de l’alumnat durant els primers dos anys d’estada a l’institut, l’acció dels tutors i tutores de grup en el cas del 1r i 2n d’ESO es complementa amb equip de professorat de suport, amb la voluntat d’oferir-vos el millor servei i respondre amb excel·lència a les necessitats d’alumnat i famílies.

Com a pares podeu us hi podeu adreçar: telefònicament, per correu electrònic, a través de l’agenda del vostre fill o filla i també sol·licitar una entrevista personal.