Objectius per al Desenvolupament Sostenible

Oficialment coneguts mitjançant l’agenda per “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”, són un conjunt d’objectius relacionats amb el futur desenvolupament internacional creats per les Nacions Unides i promoguts com a Objectius mundials per al desenvolupament sostenible. Els ODS són vàlids del 2015 al 2030. Hi ha 17 objectius i 169 metes específiques per a aquests objectius.

Els ODS són el resultat d’un procés de negociació que va involucrar 193 estats i la participació sense precedents de la societat civil amb una representació àmplia dels punts de vista de les diverses parts interessades, ONG, empreses, etc. Els ODS són d’ampli abast i s’hi aborden de manera interconnectada els elements del desenvolupament sostenible: el creixement econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient.

La finalitat d’aquests objectius és aconseguir una manera de viure més sostenible: complir amb les nostres necessitats actuals sense comprometre el nostre futur.

Entre els 17 ODS s’inclouen objectius com cobrir les necessitats bàsiques (aigua neta, alimentació, salut i benestar), promoure el desenvolupament i millorar la convivència a través de l’educació, la igualtat de gènere, el consum responsable i la pau.

Cap país està obligat a complir-los per llei, però sí que tenen l’encàrrec de fer-ne un seguiment a escala nacional i de recopilar dades fiables per analitzar els resultats de les seves polítiques.

DOSSIER DE TREBALL I RECURSOS

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO