Secretaria

ATENCIÓ AL PÚBLIC

Correu electrònic: secretaria@ilasedeta.cat
Telèfon: 934589901 (Dilluns a divendres de 9:30 a 13:30)

MATRÍCULA ESO
Matriculació 1ESO (nous): del 14 al 18 de juny de 2021
Matriculació 2ESO-4ESO (nous): del 28 de juny al 2 de juliol de 2021
Matriculació ESO de continuïtat (alumnes que estan actualment matriculats a la Sedeta): del 24 al 30 de juny de 2021
    • Entrega documentació 2n ESO (alumnes que continuen al centre): 28 de juny de 9.30 a 12.30h.
    • Entrega documentació 3r ESO (alumnes que continuen al centre): 29 de juny de 9.30 a 12.30h.
    • Entrega documentació 4t ESO (alumnes que continuen al centre): 30 de juny de 9.30 a 12.30h.
MATRÍCULA BATXILLERAT

Matriculació de continuïtat (alumnes que estan actualment matriculats a la Sedeta): del 21 de juny al 2 de juliol de 2021
Matriculació ordinària alumnes nous (externs): del 12 al 16 de juliol de 2021
Matriculació extraordinària (per alumnes que tenien assignatures pendents al setembre): del 7 al 10 de setembre de 2021

BEQUES
Beques postobligatoris de l’1 d’agost fins l’1 d’octubre (via telemàtica)
Beques NEE del 28 de juliol fins el 26 de setembre
Ajuts menjador curs 2019-20: període de setembre del 23 de juny al 9 de juliol i del 7 al 20 de setembre.
DOCUMENTACIÓ
formulari 100x100 Inf. i Docs. Matrícula 1r ESO – Curs 21/22

Informació Chromebooks

formulari 100x100 Docs. per a la matrícula de continuïtat 2n ESO – Curs 21/22
formulari 100x100 Docs. per a la matrícula 3r ESO de continuïtat – Curs 21/22
formulari 100x100 Docs. per a la matrícula 4t ESO de continuïtat – Curs 21/22
formulari 100x100 Docs. per a la matrícula 1r BTX de continuïtat – Curs 21/22
formulari 100x100 Docs. per a la matrícula 1r BTX (Alumnat nou) – Curs 21/22
formulari 100x100 Docs. per a la matrícula 2n BTX de continuïtat – Curs 21/22
formulari 100x100 Docs. per a la matrícula 2n BTX (Alumnat nou) – Curs 21/22