Departament d’Orientació

Vapor Llonch

Components
3 professors d’orientació educativa.
1 TIS (Tècnica en Integració Social).

Funcions
Atenció alumnat.
Atencions individuals a alumnes amb Necessitats Educatives Especials.
Reforç lectura.
Seguiment d’alumnat amb risc d’exclusió social.

Docència
PIM 1r i 2n (Suport a l’aula i tutoria).
Docència i tutoria a l’aula oberta de cuina de 4t d’ESO.
Estudi Assistit.
Psicologia a 1r de Batxillerat.
Emprenedoria a 1r d’ESO.

Programes (centre)
PDC Ajuntament (Programa de Diversificació Curricular).
“Coneixement d’Oficis” del Vapor Llonch.
Programa “Posa-t’hi”.
POAP (Programa d’Orientació Acadèmica i Professional”:
Sessions a les tutories.
Xerrades famílies i alumnes.
Ajuda a la presa de decisió.
Coordinació del projecte “Mentories”.
Coordinacions amb serveis externs: EAP, Serveis Socials, Salut i Escola, Ajuntament, escoles de primària, UEC, etc.