Basket beat

Basket Beat és una metodologia per per desenvolupar habilitats per a la vida, especialment aquelles que fan referència a aprendre a aprendre i a conviure; i tot això, divertint-nos fent servir pilotes de bàsquet i creant música. L’any passat hem portat a terme aquest projecte al nostre institut perquè apostem pel canvi metodològic, el treball de grup i la implicació de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge. A través de la creació grupal, el joc i la convivència l’alumne prendrà consciència de la importància que té el treball en grup. A la vegada aprofitem l’espai perquè puguin expressar les seves idees.

Durant el curs escolar 2019-20, el projecte de basket beat tindrà lloc amb els cursos de 2n i 3r d’ESO.

Enllaços del Projecte a internet:

http://www.basketbeat.org/basket-beat/

Enllaços a youtube: