Educat 3.0

chromebooks

EduCAT1x1 era un projecte promogut i gestionat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que des de l’any 2009 va dur a terme tres actuacions principals interrelacionades:

  • Proporcionar a cada alumne/a ordinadors netbooks com a eines personals de treball.
  • En els centres públics, dota les aules dels grups incorporats al projecte amb pissarres digitals interactives (PDI) i xarxa local sense fil Wi-Fi.
  • Substituir progressivament els llibres de text en paper per llibres de text electrònics per a l’alumnat.

En termes educatius, el projecte eduCAT1x1, que es pot considerar com una concreció del projecte “Escuela 2.0” pròpia i específica de Catalunya, pretén afavorir que el sistema educatiu desenvolupi de la millor manera possible les competències d’un alumnat que ha de treballar i viure en una societat en la qual el maneig d’informació per mitjans digitals, el treball en equip, la comunicació i l’autonomia personal són elements fonamentals del bagatge de tota persona educada.
L’any 2011 el projecte va canviar el seu nom per eduCAT 2.0.

El nostre centre es va acollir al projecte eduCAT1x1 des dels seus inicis i posteriorment a la seva continuïtat, ja que contemplem la competència digital de l’alumnat com a eina imprescindible pel seu posterior desenvolupament a la societat. Volem que l’alumnat aprengui sobre i amb la tecnologia.
L’Institut Jonqueres compte amb connexió wifi a tots els seus espais i un ordinador amb projector a totes les aules.

El curs 2016-17 hem començat a utilizar chromebooks a 1r d’ESO ja que permeten una engegada molt ràpida i l’estalvi d’inconvenients tècnics.

L’empresa que proporciona els ordinadors a l’alumnat és FDOS (www.fdos.net). Aquesta empresa també s’encarrega de recollir els ordinadors de l’alumnat per reparar al centre per evitar el desplaçament de les famílies.

L’alumnat i professorat utilitzem també Google G Suite dins d’un domini propi:

Pla TAC 

El Pla TAC (tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement) és el pla d’implementació de les tecnologies al centre. Podeu consultar aquí el pla actual:

Pla TAC