Departament de Llengües catalana i castellana

El Departament de Llengües acull el professorat dels àmbits lingüístic i literari de català i castellà i es fonamenta en el desenvolupament dels següents objectius:

  • Coordinació entre Llengua i literatura catalana i Llengua i literatura castellana.
  • Realització conjunta de les programacions didàctiques.
  • Tria de lectures que comprenguin tots els gèneres (poesia, narrativa i teatre) socialitzades a tots els nivells de l’ESO.
  • Establiment de línies d’actuació transversal en el tractament de l’expressió escrita, la expressió oral i la comprensió lectora.
  • Desdoblament d’una hora setmanal al Batxillerat.

Entre llibres

El Departament de Llengües és el principal impulsor de l’activitat “Entre llibres” una activitat que consisteix en dedicar cada dia una estona a la lectura dins l’aula. Aquesta activitat la realitza tot el centre. Té com a objectiu fomentar el plaer de la lectura a través de nombroses activitats de foment de la lectura (lectures teatralitzades, esmorzars literaris, etc.)

departament-de-llengues