Aula oberta – Tallers de cuina 4t

Programa de Diversificació Curricular a 4t d’ESO:

    • El programa de diversificació curricular és un recurs d’atenció a la diversitat dirigit a un grup reduït d’alumnes de 4t d’ESO.
    • En aquest projecte s’imparteixen continguts de diferents àrees de manera globalitzada i inclou activitats d’ensenyament aprenentatge de tipus funcionals, properes a l’experiència dels alumnes.
    • La finalitat del programa és que l’alumnat pugui assolir les competències bàsiques al finalitzar l’etapa.