Narrativa audiovisual

Com són els projectes de 2nESO?

Es fa un projecte per trimestre amb una durada de 3 setmanes. Les matèries implicades són les llengües (català, castellà i anglès) i tecnologia.  Altres matèries també hi col·laboren durant les 3 setmanes de treball com són visual i plàstica i matemàtiques amb la fotografia per exemple, o socials aportant contingut històric.

La temàtica és la narrativa audiovisual.

Per què la narrativa audiovisual?

Narrar i comunicar no és només llegir i escriure. Els nostres alumnes són persones del s. XXI i per a ells el llenguatge és també audiovisual.

Volem amb els nostres projectes que els alumnes aprenguin fent (el learning by doing) perquè tot allò que aprenem amb la nostra pràctica és molt més significatiu que allò que algú ens explica.

Com és un projecte de narrativa audiovisual?

Els nostres projectes van de la part més senzilla, com és el personatge i el conflicte, els sentiments que trobem en una imatge, a la part més complexa com és la filmació d’una escena d’una pel·lícula, la gravació d’un telenotícies o un programa de radio. En el procés de la part més senzilla a la més complexa reben la formació més tècnica com són els plànols, la llum, storyboard o utilizació d’una càmara semi professional i eines de muntatge.

Hi ha tasques de tot tipus: individuals (però on han de col·laborar entre ells i ajudar-se), en petit i en gran grup.

Fotos

Canal de Terrassa 2017-2018

2n ESO