Programa TEI

Tutoria Entre Iguals

Què és el programa TEI?

  • És una estratègia preventiva de participació i intervenció en la convivència del centre educatiu.
  • Està dissenyat i aplicat com a mesura preventiva contra la violència i l’assetjament escolar.
  • Té caràcter institucional, implica a tota comunitat educativa.
  • És un programa de tutoria emocional on l’alumnat de 3r d’ESO tutoritza a l’alumnat de 1r ESO.

Quins són els objectius?

  • Prevenir les conseqüències de l’assetjament escolar, personals, educatives i socials.
  • Facilitar el procés d’integració dels alumnes.
  • Crear un referent, per afavorir l’auto estima i disminuir la inseguretat.
  • Compensar el desequilibri de poder i forces pròpies de la violència i l’assetjament, des d’una perspectiva preventiva i dissuasòria.
  • Integritat la Tolerància zero com a signe d’identitat del centre.

Per a més informació: http://programatei.com