Projectes 1r

El treball per projectes s’inicia al centre el curs 2016-2017 a 1r d’ESO.

Quins objectius té?

Els objectius són:

– Motivació de l’alumnat.
– Millora de resultats.
– Canvi de paradigma.
– Èxit educatiu, social i laboral.

En què consisteix?

Consisteix en treballar el disseny de projectes mitjançant el treball cooperatiu.

Quines matèries impliquen?

Les matèries implicades són:
– Experimentals.
– Tecnologia.
– Socials.
Emprenedoria.

Quin horari hi ha?

L’organització horària és:
– De 12:40 a 14:30