Correus de contacte

CORREUS DE CONTACTE

Centre
● Bústia general: Institut Jonqueres a8053212@xtec.cat
iesjonqueres@xtec.cat
● Director: Jonay Roda director@insjonqueres.cat
● Secretària: Ana Rueda secretariadireccio@insjonqueres.cat
● Cap d’estudis: Roser Vilà capdestudis@insjonqueres.cat
● Coordinadora pedagògica: Olga Pérez coordinaciopedagogica@insjonqueres.cat
● Equip directiu equipdirectiu@insjonqueres.cat

Coordinacions
● Coordinadora 1r d’ESO: Julia Lora coordinacio1eso@insjonqueres.cat
● Coordinadora 2n d’ESO: Lidia Tamboleo coordinacio2eso@insjonqueres.cat
● Coordinadora 3r d’ESO: Susanna Tercero coordinacio3eso@insjonqueres.cat
● Coordinador 4t d’ESO: Jordi Gastó coordinacio4eso@insjonqueres.cat
● Coordinadora batxillerat: Inés Gueorguíeva coordinaciobatxillerat@insjonqueres.cat

Departaments
● Experimentals: Núria Castillo experimentals@insjonqueres.cat
● Expressió: Mª José Illana expressio@insjonqueres.cat
● Llengües: Virgínia Giner llengues@insjonqueres.cat
● Llengües estrangeres: Pilar Vázquez llenguesestrangeres@insjonqueres.cat
● Matemàtiques: Alícia Terrades matematiques@insjonqueres.cat
● Orientació: Gemma Roca orientacio@insjonqueres.cat
● Socials: Laura Sanchís socials@insjonqueres.cat
● Tecnologia: Carles Brun tecnologia@insjonqueres.cat

Tutors i cotutors
● Tutor 1r d’ESO A: David Sánchez dsanchez@insjonqueres.cat
● Cotutora 1rd’ESO A: Jordana Gruas jgruas@insjonqueres.cat
● Tutor 1r d’ESO B: Òscar Duran oduran@insjonqueres.cat
● Cotutor 1r d’ESO B: Álvaro Pérez aperez@insjonqueres.cat
● Tutora 1r d’ESO C: Laura Sanchís lsanchis@insjonqueres.cat
● Cotutora 1r d’ESO C: Rocío Ruiz rruiz@insjonqueres.cat
● Tutora 1r d’ESO D: Meritxell Esteve mesteve@insjonqueres.cat
● Cotutora 1r d’ESO D: Olga Teruel oteruel@insjonqueres.cat
● Tutora PIM 1: Gemma Roca groca@insjonqueres.cat

 

● Tutora 2n d’ESO A: Pilar Vázquez pvazquez@insjonqueres.cat
● Cotutora 2n d’ESO A: Leo Talavera ltalavera@insjonqueres.cat
● Tutor 2n d’ESO B: Andreu Méndez amendez@insjonqueres.cat
● Cotutor 2n d’ESO B: Pablo Marín pmarin@insjonqueres.cat
● Tutor 2n d’ESO C: Juanma Ortiz mortiz@insjonqueres.cat
● Cotutora 2n d’ESO C: Núria Albertí nalberti@insjonqueres.cat
● Tutora 2n d’ESO D: Guida Uyà guya@insjonqueres.cat
● Cotutora 2n d’ESO D: Beatriz Santa bsanta@insjonqueres.cat
● Tutora PIM 2: Lourdes Cousiño lcousino@insjonqueres.cat

● Tutora 3r d’ESO A: Roser Ossorio rosorio@insjonqueres.cat
● Cotutor 3r d’ESO A: Xavi Muñoz xmunoz@insjonqueres.cat
● Tutora 3r d’ESO B: Noelia Salazar nsalazar@insjonqueres.cat
● Cotutora 3r d’ESO B: Laia Jarque ljarque@insjonqueres.cat
● Tutor 3r d’ESO C: Josep Gómez jgomez@insjonqueres.cat
● Cotutora 3r d’ESO C: Mª José Illana millana@insjonqueres.cat
● Tutor 3r d’ESO D: Dani Robles drobles@insjonqueres.cat
● Cotutor 3r d’ESO D: Gabriel Torres gtorres@insjonqueres.cat

● Tutora 4t d’ESO A: Laura Navarro lnavarro@insjonqueres.cat
● Cotutor 4t d’ESO A: Carles Brun cbrun@insjonqueres.cat
● Tutora 4t d’ESO B: Virgínia Giner vginer@insjonqueres.cat
● Cotutora 4t d’ESO B: Ana Rodríguez arodriguez@insjonqueres.cat
● Tutor 4t d’ESO C: Ricardo Vicente rvicente@insjonqueres.cat
● Cotutor 4t d’ESO C: Andrés Alcántara aalcantara@insjonqueres.cat
● Tutora 4t d’ESO D: Cris Molins cmolins@insjonqueres.cat

● Tutora 1r de batxillerat A: Carol Ricou cricou@insjonqueres.cat
● Cotutora 1r de batxillerat A: Núria Castillo ncastillo@insjonqueres.cat
● Tutora 1r de batxillerat B: Mònica Torrejón mtorrejon@insjonqueres.cat
● Cotutor 1r de batxillerat B: Balbí Massanet bmassanet@insjonqueres.cat
● Tutora 2n de batxillerat: Cristina Romero cromero@insjonqueres.cat
● Cotutora 2n de batxillerat: Eva Cortés ecortes@insjonqueres.cat

PAS
● Administració: Rosa Mª Carpio secretaria@insjonqueres.cat
● Consergeria: Carles García i Rogativa Robles consergeria@insjonqueres.cat
● TIS: Silvia Moraleda smoraleda@insjonqueres.cat

Altres
● Comissió de biblioteca: Virgínia Giner entrellibres@insjonqueres.cat
● Comissió esportiva: Dani Robles aee@insjonqueres.cat
● Comissió d’extraescolars: Mª José Illana millana@insjonqueres.cat
● Comissió de festes: Meritxell Esteve comissiodefestes@insjonqueres.cat
● Coordinació informàtica: Judit Majoral coordinacioinformatica@insjonqueres.cat
● Coeducació: Judit Majoral coeducacio@insjonqueres.cat
● Riscos laborals: Laura Navarro lnavarro@insjonqueres.cat
● Taller de cuina: Alicia Terrades tallerdecuina@insjonqueres.cat
● Taller d’hort: Carles Brun hordeljonqueres@insjonqueres.cat
● TEI: Gemma Roca tei@insjonqueres.cat
● AFA: Isabel Quirós afa@insjonqueres.cat