Departament de Tecnologia

Treballem la matèria amb el llibre digital.

Fem servir altres recursos digitals disponibles a la xarxa: Tecno 12-18, Alexandria, xtec, edu365, etc.

Utilitzem diversos materials penjats a la plataforma del centre que faciliten i complementen els temes amb enllaços, esquemes, qüestionaris,etc.

Tenim sessions de desdoblament on una part de grup classe realitza treballs al taller i l’altra part a l’aula, treballa la matèria en un grup més reduït.

Al taller desenvolupem tot el procés tecnològic i realitzem diferents projectes per habituar els alumnes als diferents materials i eines.

Els nostres alumnes es familiaritzen amb els programes de Microsoft Office (Word, Excel,etc) així com tractament d’imatges amb GIMP, de so amb AUDACITY o iniciació a la programació amb SCRATCH.

Realitzem sortides com al Museu de la Ciència i la Tecnologia de Terrassa, al Centre de Comandament Integrat dels Ferrocarrils de la Generalitat, al Museu del Gas de Sabadell, etc, en funció de l’oferta educativa de tallers i activitats a cada curs.

departament-de-tecnologia