Departament Matemàtiques i Economia

Participem en les Proves Cangur de la Societat Catalana de Matemàtiques Nivells: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat.

departament-de-matematiques-i-economia-1

Utilitzem materials propis elaboratos pel professorat. Els alumnes de 1r d’ESO ja treballen en un entorn Moodle on poden trobar i descarregar tots els materials que es fan servir al llarg del curs i accedir a recursos interactius per a l’aprenentatge de les matemàtiques.

Participem en l’activitat on-line per equips Problemes a l’Esprint convocada per FEEMCAT, el CESIRE/CREAMAT del Departament d’Ensenyament i la SCM Nivells: 1r i 2n d’ESO.

departament-de-matematiques-i-economia-2

Incorporem a les programacions didàctiques cada cop més activitats manipulatives, de construcció i d’experimentació per donar un enfocament competencial a l’aprenentatge de les matemàtiques. Fem servir l’Excel i el programa de geometria dinàmica GeoGebra.

Participem en el Concurs de Fotografia Matemàtica que organitza l’ABEAM (Associació de Barcelona per a l’estudi i l’aprenentatge de les matemàtiques) Nivells: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat.

departament-de-matematiques-i-economia-4

Promocionem la lectura de llibres de contingut matemàtic a l’ESO. Nivells: 1r, 2n , 3r i 4t d’ESO.

Fem matemàtiques al carrer: conjuntament amb altres departaments del centre, organitzem sortides per treballar les matemàtiques en un entorn real.

Organitzem una sortida a la zona Paddock, juntament amb el Departament d’Expressió, per a 1r d’ESO Sortida al Fòrum de Barcelona, juntament amb el Departament de Ciències experimentals i el Departament d’Anglès, per a 2n d’ESO.