Entrellibres

Al nostre centre comptem amb un Pla lector: l’Entrellibres, l’objectiu del qual és fomentar el gust per la lectura i desenvolupar el sentit crític, compartint punts de vista amb els altres lectors.

Definim els següents objectius:

  • Potenciar l’ús i la dinamització de la biblioteca de centre revisant la normativa de la biblioteca i donar-la a conèixer a alumnes i professors. Ampliar, esporgar, catalogar i gestionar el fons bibliogràfic de la biblioteca escolar.
  • Fer conèixer l’espai i el sistema de catalogació i préstec.
  • Implicar altres agents de la comunitat educativa en el projecte educatiu en el Pla lector.Es programen al llarg del curs activitats vinculades a la biblioteca municipal
  • Fomentar l’hàbit lector, el gust per la lectura i la cultura literària dedicant una part de l’horari escolar a la lectura en silenci d’obres literàries que els mateixos alumnes triïn.
  • Promoure la col·laboració i participació de la comunitat educativa en les activitats de dimanització lectora.

Recomanem llibres, comentem llibres llegits al centre als Esmorzars literaris durant el pati i l’hora de lectura. Per poder dur a terme aquest recurs lector, comptem amb el suport dels alumnes de l’Aula de cuina. A més a més, es realitzen tertúlies literàries i cinefòrum amb la col·laboració de la Biblioteca municipal del barri, lectures expressives a les aules, tallers de Lectura en Veu Alta i la participació a posteriori al Certamen de Lectura en Veu Alta. Per a iniciar i ajudar a millorar l’hàbit lector s’organitzen parelles lectores.

Abans de finalitzar cadascun dels tres trimestres es projecten pel·lícules basades en obres literàries.

Per assolir els objectius d’aquest Pla és imprescindible entendre la lectura com a part dels objectius i continguts de totes i cadascuna de les àrees del currículum, no és només un contingut de l’àrea de llengua. I, a més, és important treballar des del centre amb la col·laboració activa de les famílies i altres institucions.

Protocol de Lectura.

Vídeo Entrellibres