Departament de Ciències Socials

Treballem les competències bàsiques

Seguint el currículum marcat pel Departament d’Educació , treballem les competències bàsiques amb els nostres alumnes, que corresponen a quatre dimensions de les ciències socials: dimensió històrica, dimensió geogràfica, dimensió cultural i artística i dimensió ciutadana. Volem aconseguir que siguin competents a l’hora de comprendre, de treballar i d’obtenir la informació històrica, la ubicació geogràfica, la sensibilitat artística i sobretot, la tolerància i respecte a les cultures de tot el món.

Les fonts històriques

Durant l’ESO i Batxillerat es treballa les diferents assignatures amb el recolzament de les fonts històriques , tant les primàries, com les secundàries. D’aquesta manera, s’apropen a la feina dels historiadors i poden començar a tenir criteri propi. La importància de la lectura de diversos tipus de textos, els ajuda a ser responsables i crítics en el seu entorn més immediat.

Les sortides didàctiques

Cada curs ens adaptem a les necessitats dels nostres alumnes de l’ESO i Batxillerat. Tota sortida es fa com a complement de la matèria de cada curs, per què els apropa a l’ empatia històrica i a utilitzar el vocabulari específic de cada una de les diferents assignatures.

    • 1r ESO : Xerrada i taller sobre els ibers i els romans, organitzat per Ciutat i Escola de l’Ajuntament de Sabadell.
    • 3r ESO: Visita al Parlament de Catalunya.
    • 4t ESO: Sortida al vapor Buxeda i casa Turull, més endavant en el curs també hi haura una sortida a la maternitat d’Elna i al camp memòrial de Rivesaltes.
    • 2n BATXILLERAT: Visita al Museu d’Història de Catalunya fent l’itinerari de les PAU.

Durant l’etapa de l’ESO, es treballa la matèria de Cultura i Valors Ètics, de forma totalment pràctica. Els exemples de la vida quotidiana i d’arreu del món es comenten a classe i es fa una exposició de les diferents ideologies, aplicant els valors ètics de respecte, tolerància, honestedat i empatia. El fet de viure en un barri multicultural facilita la integració dels alumnes. El coneixement d’altres cultures enriqueix la pròpia i permet la comunicació entre els alumnes del centre

A Batxillerat, es treballa seguint el currículum i apropant als alumnes als filòsofs clàssics i als seus coneixements. Ajudant a interpretar els diferents tipus de textos filosòfics i a una bona preparació, per saber desenvolupar els comentaris demanats a les PAU. En general, a ser més reflexius, considerats, raonables i millorar la capacitat de fer judicis.

departament-de-ciencies-socials