El nostre centre

El nostre projecte educatiu

L’Institut Jonqueres és un centre que basa el seu tarannà en una sèrie de valors:

Equitat

Participació

Acompanyament

Excel·lència

Creiem en l’equitat com eina bàsica de lluita contra segregació escolar i com a foment de la igualtat d’oportunitats per tothom. L’educació és un dels pilars d’un estat que tingui com a fita el benestar dels seus ciutadans.

Cerquem la participació de tots els agents educatius: alumnes, famílies, professorat, PAS, empreses que ens donen servei, agents socials i administracions, en la voluntat de conviure en un centre democràtic en les decisions i ferm en els seus objectius.

Donem un acompanyament des del primer dia i de manera individualitzada a tots els alumnes i les seves famílies per tal que se sentin copartícips del seu creixement personal i acadèmic per enfrontar-se amb garanties a un prometedor futur en societat.

I, finalment però no menys important, no renunciem a obtenir l’excel·lència dels nostres alumnes en tots els àmbits, des del personal fins a l’educatiu.

Trets d’identitat

Creiem en l’ensenyament com a un mecanisme per aconseguir la igualtat real d’oportunitats.

Les noves tecnologies a les aules són una eina que ens permet mantenir oberta una nova finestra al món que ens envolta.

Els professors són acompanyants del procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes.

El centre i les seves instal·lacions s’han d’integrar al barri i a la ciutat, de manera que les portes han de romandre obertes a les famílies i la resta de membres de la comunitat.

Volem viure el centre com un lloc acollidor i amable on no només aprenem matèries, sinó que aprenem a viure.

L’esport i les arts formen part de l’educació integral d’un futur ciutadà.

Les coses importants de la vida s’aprenen pensant i raonant, no repetint.

Infraestructures del centre
 • 22 aules
 • 3 sales de tutoria
 • 1 aula de visual i plàstica
 • 1 aula d’idiomes
 • 2 pistes esportives
 • 1 gimnàs
 • 2 aules taller
 • 2 laboratoris
 • 1 menjador
 • 1 biblioteca
 • 1 aula d’informàtica
 • 8 departaments
 • 1 aula de música
 • 1 cuina
 • 1 espai AMPA
 • 1 consergeria
 • 1 secretaria