ESO: Preinscripció i matrícula

ESO [2021-2022]

Informació ESO de l’Institut Joan Brudieu

 • Podeu trobar més informació a la pàgina de Portes Obertes de la nostra web (enllaç).
 • Podeu trobar la documentació estratègica de l’Institut en aquest enllaç.
 • Podeu trobar informació dels estudis ESO en aquest enllaç.

ESO [PREINSCRIPCIÓ 2021-2022]

Procés de preinscripció

 • Full informatiu de la preinscripció a ESO (Institut Joan Brudieu).
 • ESO: Accés al formulari de sol·licitud telemàtica (del 17 al 24 de març de 2021)
  • Opció disponible quan comenci el termini:
   • Sol·licitud electrònica [SE] (cal identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’idCat Mòbil)
   • Sol·licitud en suport informàtic [SI] (sense identificació digital), en què caldrà adjuntar la documentació identificativa de la persona sol·licitant per motius de seguretat de seguretat.
  • Cal disposar de:
   • Número identificador de l’alumne. Aquesta dada es correspon al número de registre de l’alumne (IDALU), que es pot consultar en línia al web del Departament.
   • El codi oficial de l’Institut Joan Brudieu és 25004188.
   • Una adreça electrònica per rebre el codi de la sol·licitud de preinscripció.
 • Documentació identificativa que cal adjuntar a la sol·licitud (dins el termini establert):
  • Alumnat que MAI ha estat escolaritzat a Catalunya, cal adjuntar-hi:
     • DNI o NIE o Tarja de residència o Passaport o document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, de l’alumne i del pare, mare o tutor/ra.
     • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Alumnat ja escolaritzat a Catalunya:
   • Si s’utilitza la sol·licitud electrònica [SE]:
     • Cal especificar-hi el número d’identificació de l’alumne IDALU (si ha estat escolaritzat a Catalunya des del 2015-16). [Consulta IDALU].
     • No cal aportar cap document identificatiu perquè les dades ja consten al Registre.
   • Si s’utilitza la sol·licitud en suport informàtic [SI] (sense identificació electrònica), cal adjuntar-hi:
     • DNI o NIE o Tarja de residència o Passaport o document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, de l’alumne i del pare, mare o tutor/ra.
     • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Documentació de criteris
  • La documentació acreditativa dels criteris de prioritat generals i complementaris, que es detalla a continuació, s’ha d’adjuntar amb la sol·licitud de preinscripció dins el període establert si la consulta automàtica de dades no obté resultats i, per tant, no ha pogut quedar validada
  • Documentació i criteris de prioritat a ESO (web Departament)

Oferta i publicació de llistes

 

ESO [MATRÍCULA 2021-2022]

ALUMNAT NOU:

ALUMNAT ANTIC: