BTX i BATXIBAC: Preinscripció i matrícula

BTX – BATXIBAC [2021]

Informació Estudis Postobligatoris de l’Institut Joan Brudieu

 • Alumnat de l’Institut Joan Brudieu de 4t ESO
  • Si es vol preinscriure’s al BTX de les modalitats de Ciències i Tecnologia o d’Humanitats i Ciències Socials al mateix Institut Joan Brudieu, NO ha de fer cap tipus de preinscripció electrònica perquè té reserva de plaça. Tan sols ha de presentar la documentació OBLIGATÒRIA de tria d’itineraris i matèries específiques de més avall.
  • Si es vol preinscriure a la modalitat d’ARTS i a BatxiBAC la preinscripció és OBLIGATÒRIA.
 • Podeu trobar més informació a la pàgina de Portes Obertes de la nostra web (enllaç).
 • Podeu trobar la documentació estratègica de l’Institut en aquest enllaç.
 • Podeu trobar informació dels estudis BTX en aquest enllaç.
 • Podeu trobar informació dels estudis BatxiBAC en aquest enllaç.

 

BATXIBAC [PREINSCRIPCIÓ 2021]

Procés de preinscripció

Formulari de tria d’itineraris i matèries [1r de BTX]

Formulari de tria d’itineraris i matèries [2n de BTX]

Publicació de llistes

 

BTX [ PREINSCRIPCIÓ 2021]

Procés de preinscripció

 • Full informatiu de la preinscripció a BatxiBAC i a Batxillerat.
 • BTX: Accés al formulari de sol·licitud telemàtica (de l’11 al 17 de maig de 2021)
  • Opció disponible quan comenci el termini:
   • Sol·licitud electrònica [SE] (cal identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’idCat Mòbil)
   • Sol·licitud en suport informàtic [SI] (sense identificació digital), en què caldrà adjuntar la documentació identificativa de la persona sol·licitant per motius de seguretat de seguretat.
  • Cal disposar de:
   • Número identificador de l’alumne. Aquesta dada es correspon al número de registre de l’alumne (IDALU), que es pot consultar en línia al web del Departament.
   • El codi oficial de l’Institut Joan Brudieu és 25004188.
   • Una adreça electrònica per rebre el codi de la sol·licitud de preinscripció.
 • Documentació identificativa que cal adjuntar a la sol·licitud (dins el termini establert):
  • Alumnat que MAI ha estat escolaritzat a Catalunya, cal adjuntar-hi:
     • DNI o NIE o Tarja de residència o Passaport o document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, de l’alumne i, si és menor d’edat i no fa els anys durant l’any 2021, del pare, mare o tutor/ra.
     • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (en cas de ser menor d’edat). Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Alumnat ja escolaritzat a Catalunya:
   • Si s’utilitza la sol·licitud electrònica:
     • Cal especificar-hi el número d’identificació de l’alumne IDALU (si ha estat escolaritzat a Catalunya des del 2015-16). [Consulta IDALU].
     • No cal aportar cap document identificatiu perquè les dades ja consten al Registre.
   • Si s’utilitza la sol·licitud en suport informàtic (sense identificació electrònica), cal adjuntar-hi:
     • DNI o NIE o Tarja de residència o Passaport o document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, de l’alumne i, si és menor d’edat i no fa els anys durant l’any 2021, del pare, mare o tutor/ra.
     • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (en cas de ser menor d’edat). Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Documentació de criteris
  • La documentació acreditativa dels criteris de prioritat generals i complementaris, que es detalla a continuació, s’ha d’adjuntar amb la sol·licitud de preinscripció dins el període establert si la consulta automàtica de dades no obté resultats i, per tant, no ha pogut quedar validada.
  • Documentació i criteris de prioritat al Batxillerat (web Departament).

Oferta i publicació de llistes

 

BTX – BATXIBAC [MATRÍCULA 2021]

ALUMNAT NOU ALS ESTUDIS DE BATXILLERAT:

ALUMNAT QUE JA ESTÀ CURSANT BATXILLERAT A L’INSTITUT:

 • Cartes que informen de les condicions i les dates per a les confirmacions de matrícules i/o reserva de plaça per al setembre dels estudis postobligatoris [BTX](curs 2021-2022)
  • Per a 2n BTX [JULIOL]
    • Alumnat de B1 que promociona a B2 perquè ha superat totes les matèries cursades
    • Alumnat de B1 que té suspeses dues matèries com a màxim a la convocatòria ordinària de juny i que promociona a B2
    • Alumnat de B1 que té suspeses tres matèries o més a la convocatòria ordinària de juny ha de fer CONFIRMACIÓ DE PLAÇA
  • Per a Repetidors 2n BTX [JUNY]
    • Alumnat de B2 que NO titula perquè té matèries pendents a la convocatòria extraordinària de juny i ha de repetir B2, amb matèries soltes
  • Per a 2n BTX i repetidors de 1r BTX [SETEMBRE]
    • Alumnat de B1 que promociona a B2 perquè ha superat totes les matèries cursades o li’n queden dues de pendents després de l’avaluació extraordinària.
    • Alumnat de B1 que ha de repetir curs perquè té tres o més matèries pendents
 • Documentació general per a tots els cursos