Segona fase d’admissió a cicles formatius de grau mitjà

Els alumnes que van fer la preinscripció per a cicles formatius de grau mitjà en el termini establert, i que tenien pendents matèries en l’avaluació extraordinària de 4t d’ESO i les hagin aprovat, han de participar en el segon procés d’admissió. Cal que accedeixin, del dia 5 al 6 de setembre, a la seva sol·licitud de preinscripció mitjançant aquest enllaç. Per accedir-hi caldrà que s’identifiquin amb el codi de sol·licitud, que us facilitaran a la secretaria del centre, i el número del document identificatiu de l’alumne (DNI, NIE o passaport), si és major d’edat o compleix els 18 anys l’any 2018, o del tutor referent per a les consultes a la web informat en la sol·licitud. Es poden introduir i desar fins a 5 peticions més d’entre els centres i cicles que hagin ofert vacants en aquesta segona fase d’admissió.