Memòria del curs 2015-2016 i actualització de les NOFC

El Consell Escolar de l’Institut Joan Brudieu ha aprovat, en sessió ordinària realitzada el 18 d’octubre, la Memòria Anual del Centre i l’actualització de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC), que podeu consultar a l’apartat “Menú > Secretaria > Documentació Institut” d’aquesta mateixa web. També s’ha aprovat la proposta de sortides per a tot el curs 2016-2017.