Manifest del Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC)

El plenari del Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC), celebrat a Cabrera de Mar el passat mes d’octubre, va elaborar el Manifest en defensa dels drets dels infants i adolescents de Catalunya per celebrar el Dia Universal dels Drets dels Infants, 20 de novembre de 2016, que us convidem a llegir i que, a continuació en reproduïm el contingut:

  • Dret a participar a la vida Social, Cultural i Política

Tots els nens i nenes i adolescents tenen dret a opinar sobre temes que els afecten, en conjunt amb altres persones, i a intervenir i fer el que pugui afectar al desenvolupament del seu entorn. S’ha de tenir en compte la seva opinió i poder estar presents als actes culturals, socials i polítics que mantinguin relació amb ells.

  • Dret a una vida digna i un entorn saludable

Tots els nens i nenes han de poder tenir a prop seu un metge que els pugui atendre. També tots els nens i nenes tenen dret a tenir una alimentació i a viure en un entorn saludable. En el cas de ser un infant abandonat o maltractat has de poder rebre unaatenció especial.

  • Dret a una educació de qualitat

L’educació és important pel futur de la societat ja que construeix persones civilitzades, educades i amb valors. L’educació obligatòria hauria de ser gratuïta i de qualitat més interactiva amb bons professors. Per a que tot alumne pugui assolir una base mínima de coneixements i que se li potenciïn les diverses habilitats.

  • Dret a una família

Tot infant té dret a una família que es preocupi per ell i li proporcioni elements bàsics, com un sostre o menjar, però no únicament objectes materials, sinó l’amor d’una mare o un pare i el sentiment de pertànyer a un lloc. En cas de que no pugui ser, el govern hauria de vetllar perquè el nen pogués tenir una infància completa i sense mancances. Hem de potenciar les adopcions per aconseguir que tothom es senti acollit en família.

Ens sembla rellevant que els infants de Catalunya visquin en un entorn on els seus drets siguin respectats. Animem que ningú és quedi de braços creuats davant de l’incompliment d’aquests drets. Tots i totes amb els petits actes quotidians hem de fer possible que els nostres drets es compleixin. Necessitem el suport i el treball del govern per garantir el compliment dels drets.

El CNIAC es va constituir a finals del 2014 coincidint amb el Dia Internacional de la Infància i és un òrgan col·legiat del Departament de Treball, Afers Socials i famílies de participació política infantil i adolescent i també amb caràcter consultiu. Actualment està format per 60 vocals d’entre 8 i 17 anys representants de Consells d’infants i adolescents territorials existents i en funcionament a Catalunya. El Consell té entre les seves funcions representar els interessos dels infants i adolescents de Catalunya; fer propostes als organismes competents; opinar sobre aquelles actuacions que els afecten; afavorir la imatge positiva dels infants i joves; sensibilitzar la societat sobre el dret a ser escoltats i a participar; proposar informes i estudis sobre temes relacionats amb aquest col·lectiu, i fer projectes d’interès nacional relacionats amb les polítiques d’infància