Informacions PAU 2019

Recordatori dates PAU 2019

  • Convocatòria ordinària: 12 (dimecres), 13 (dijous) i 14 (divendres) de juny. Aquest any comencen en dimecres (dilluns 10 és festiu a Barcelona).
  • Convocatòria extraordinària: 3 (dimarts), 4 (dimecres) i 5 (dijous) de setembre.

Canvi en l’horari de la prova

  • La Comissió organitzadora de les PAU, en la sessió de 10 d’octubre, va acordar un canvi en l’horari d’algunes proves on, finalment, s’han introduït algunes rectificacions que afecten només l’horari de Química i Electrotècnia. [full intern de dates i horari PAU 2019]

NOU calendari de la Prova d’aptitud personal (PAP) per a l’accés als graus en Educació Infantil i Educació Primària.

  • La prova aquest any es farà el dissabte 27 d’abril (Més informació a Canal Universitats)

Calendari PAU 2019