Eleccions per renovar els membres del Consell Escolar (2018)

D’acord amb la Resolució ENS/2232/2018, d’1 d’octubre, es convoquen eleccions per renovar els membres del consell escolar de l’Institut, concretament del professorat (renovació de 4 membres), de l’alumnat (renovació de 2 membres) i dels pares i mares o tutors i tutores de l’alumnat (renovació de 2 membres). Tota la informació del calendari i de tot el procés electoral (normes a les NOFC), es troba a l’apartat Menú > Consell Escolar > Eleccions 2018 d’aquesta mateixa web.

El resum del calendari del procés electoral és el següent:

  • 05 de novembre: Inici procés electoral – Inici presentació candidatures (full de presentació de candidatures: professorat, alumnat, pares i mares o tutors de l’alumnat.
  • 09 de novembre: Constitució meses electorals
  • 12 de novembre: Final presentació candidatures
  • 14 de novembre: Publicació candidatures
  • 21 de novembre: Eleccions Professorat
  • 27 de novembre: Eleccions Alumnat i Famílies
  • 03 de desembre: Constitució nou Consell Escolar