Eleccions per renovar els membres del Consell Escolar

D’acord amb la Resolució ENS/2172/2016, de 13 de setembre, es convoquen eleccions per renovar els membres del consell escolar de l’Institut, concretament del professorat, del personal d’administració i serveis (PAS), del personal d’atenció educativa (PAE), de l’alumnat, i dels pares i mares o tutors i tutores de l’alumnat. Tota la informació del calendari i de tot el procés electoral (normes a les NOFC), es troba a l’apartat Menú > Consell Escolar > Eleccions 2016 d’aquesta mateixa web.

El resum del calendari del procés electoral és el següent:

  • 07 de novembre: Inici procés electoral – Inici presentació candidatures
  • 11 de novembre: Constitució meses electorals
  • 14 de novembre: Final presentació candidatures
  • 16 de novembre: Publicació candidatures
  • 23 de novembre: Eleccions Professorat, PAS i PAE
  • 29 de novembre: Eleccions Alumnat i Famílies
  • 05 de desembre: Constitució nou Consell Escolar