Canvis en la jornada d’acollida de BTX

Hi ha hagut canvis en la jornada d’acollida de BTX que queden reflectits en la nova proposta d’horari per a l’acollida de tot l’alumnat i l’inici de les classes. Concretament, la modificació ha estat la següent: per a BTX, la jornada d’acollida del 14 de setembre acabarà a les 11:30h i a partir de les 12:00h hi haurà classe normal, fins a les 14:45h.