Candidatures per a les eleccions del Consell Escolar (2018)

S’han validat totes les candidatures per a les eleccions per renovar els membres del Consell Escolar 2018 i han quedat configurades segons s’explicita en aquest document. Més informació a la nostra pàgina web, a l’apartat dedicat a les Eleccions Consell Escolar 2018. Us recordem les dates d’eleccions: 21 de novembre (professorat) i 27 de novembre (alumnat i famílies).