Campus France Espagne

Per a l’alumnat que cursa el Batxibac, i per a tot l’alumnat en general, us passem el video que Campus France Espagne ha creat per informar els estudiants espanyols sobre l’ensenyament superior a França.