Avís a les famílies: vaga el 8 de març

Us comuniquem que el dilluns 8 de març de 2021 hi ha convocada jornada de vaga general. A hores d’ara es desconeix el nombre real de professorat que exercirà el seu dret individual a la vaga. Tanmateix, l’Institut garantirà, amb els serveis mínims que es proposen, concretats exclusivament en la presència d’1 membre de l’equip directiu i amb tot el professorat que no hagi donat suport a la proposta de vaga, el dret de l’alumnat a romandre al centre.

Alhora també us comuniquem que l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, de Batxillerat i de Formació Professional de l’Institut ha decidit majoritàriament adherir-se a la convocatòria de vaga. Us recordem que el dret d’inassistència a classe de l’alumnat (vaga) està regulat per la normativa i les normes de funcionament de l’Institut (NOFC). L’alumnat de 1r i 2n d’ESO queda exclòs de qualsevol convocatòria. Per la resta, si l’alumne és menor d’edat, la família ha de tenir el coneixement de les decisions preses pels seus fills i filles i autoritzar-ne la participació. L’absència de l’alumnat a classe haurà de ser justificada mitjançant ALEXIA.

En definitiva, els serveis mínims garantiran la seguretat i l’atenció de l’alumnat present al centre, que romandrà obert en el seu horari habitual, malgrat que no es podrà garantir l’atenció lectiva normal.

Esperem que comprengueu les dificultats que implicarà gestionar aquesta situació.