Ara és demà: taller territorial participatiu a la Seu d’Urgell

Els professors Enric Usach i Mario Doménech i les alumnes Maria Ginesta i Keila Ruth Rosell participaran, en representació de l’Institut Joan Brudieu, al taller territorial del procés participatiu anomenat “Ara és demà” que es celebrarà a la Seu d’Urgell el proper dimarts 4 d’abril al CETAP del Centre Cultural Les Monges, de 17:00 hores a 20:00 hores. Hi haurà representació de tota la comunitat educativa del Pirineu i es deliberarà sobre el futur de l’educació a Catalunya, a partir del contingut dels textos de les cinc ponències elaborades:

  • Els pilars del sistema educatiu, ponència redactada per Lluís Font, president del Consell Escolar de Catalunya i professor titular d’història del pensament contemporani a la Universitat Ramon Llull. Analitza els principis en què s’assenta el sistema educatiu: educació inclusiva, equitat, plurilingüisme, família i entorn digital.
  • L’arquitectura del sistema educatiu, ponència redactada Joan Mateo, president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu i catedràtic de mètodes d’investigació i diagnòstic en educació a la Universitat de Barcelona. Es proposa el disseny d’un sistema prou sòlid en què cada alumne fa el seu trajecte amb una garantia d’igualtat d’oportunitats: les etapes educatives i la seva fonamentació psicopedagògica, les transicions, les segones oportunitats, la formació professional i la integració dels diversos subsistemes, la connectivitat entre l’FP, el batxillerat i el sistema universitari, les passarel·les que es podrien establir…
  • El centre educatiu, ponència redactada per Francesc Pedró, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra i expert en educació de la Unesco. Planteja una reflexió en clau de futur sobre l’autonomia del centre, el lideratge pedagògic, l’avaluació, els centres de major complexitat, el paper dels centres educatius com a comunitats d’aprenentatge, etc.
  • El professorat, ponència redactada per Miquel Martínez, catedràtic de teoria de l’educació a la Universitat de Barcelona. Destaca que convé revisar aspectes fonamentals de la professió docent: la formació inicial, la formació continuada, l’accés a la funció docent, la carrera professional, la motivació i els elements que conformen la identitat d’un mestre i un professor.
  • L’alumnat, ponència redactada per Neus Sanmartí, catedràtica emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’alumnat, el protagonista i el subjecte a qui es destina tot el sistema educatiu. Cal veure què diuen la psicologia i la neurologia sobre com aprenen els infants i els joves, quin influx educatiu tenen la família, les estructures socials o la tecnologia, i com es va conformant la personalitat que madura.