Adjudicació de la beca de la Fundació P. i P. Pizarroso (2020)

El passat 13 d’octubre es va reunir a Barcelona el Jurat de Selecció previst en la base sisena de la Convocatòria de beques de la Fundació P. i P. Pizarroso per estudiar i baremar les sol·licituds presentades. D’entre les sol·licituds presentades, i que reunien tots els requisits explicitats a la convocatòria, n’hi havia la d’Adrià Herreros Fernández, a qui se li va adjudicar la beca sol·licitada (acta). Donem l’enhorabona a l’Adrià i el felicitem molt efusivament.