Tutoria orientadora

El tutor/a orientador/a és una figura fonamental de l’estructura de l’institut i un element bàsic per al desenvolupament integral de l’alumne i la relació amb les famílies. Atesa la importància de la tutoria orientadora, tot el professorat del centre hi participa.

El seu paper es concreta en:

  • Tenir cura de la relació amb les famílies dels seus turorands: entrevistes, informacions…
  • Assessorar a l’alumnat i a les seves famílies, si s’escau, en la presa d’algunes decisions: tria de matèries optatives, orientació escolar, orientació professional (4t d’ESO i 2n Batxillerat)
  • Dur a terme l’acompanyament personal: problemes personals, de relació, amb el grup classe, amb companys i companyes, amb el professorat…
  • Supervisar els aprenentatges: actituds, treballs acadèmics, avaluacions, notes…

Llegeix més

Tutoria classe

Atès que la major de part de les tasques individualitzades les realitza el tutor orientador, el tutor classe té com a funció principal l’atenció i la coordinació del grup-classe. És nomenat per la direcció i, per al desenvolupament de la seva tasca, té assignades dues hores en el seu horari, una de lectiva, amb el grup-classe, i una altra de complementària.

Si vols saber les seves funcions tal i com apareixen a les NOFC clica aquí