Equip docent

1r ESO
Català Neus Soler
Castellà Laura Pérez
Anglès Anna Cris Mora
Treball globalitzat Carmina Barbany

Anna Jordan

Albert Marín

Lluís Vargas

Matemàtiques Marita Suñé
Ed. Física Carles Castelló
Música Teresa Torres
Plàstica Anna Bolló
Religió Eli Valdés
Tutoria 1rA Carmina Barbany
Tutoria 1rB Laura Pérez
Tutoria 1rC Neus Soler
Coordinador 1r ESO Lluís Vargas
2n ESO
Català Pepa Castillo
Castellà Maribel Vidal
Anglès Alícia López
TG Mar Gabriel

Albert Marin

M. Ángel Redon

Pau Senra

Matemàtiques Mercè Batlle
Desd. Matem. Anna Cabré
Desd. Matem. Pau Senra
Ed. Física Maribel Calabozo
Música Teresa Torres
Religió Eli Valdés
Tutoria 2nA Pau Senra
Tutoria 2nB Pepa Castillo
Tutoria 2nC Mar Gabriel
Coordinador 2n ESO M. Ángel Redon
3r ESO
Català Marta Mosella
Desd. Català Isabel García
Castellà Albert Julibert
Anglès Jordi Serra
Socials Àlex Rigol
Biologia Eulàlia Duran
Física Òscar González
Matemàtiques Xavier Hereter
Ed. Física Carles Castelló
Plàstica Ester Grosche
Tecnologia M. Roca Tost
APS Eli Valdés
Tutoria 3rA Jordi Serra
Tutoria 3rB Marta Mosella
Tutoria 3rC Eli Valdés
Coordinadora 3r ESO Eulàlia Duran
4t ESO
Català Jordi Ferrer
Castellà Oriol Balfegó
Anglès Eva Pastor
Socials Roser Portella
Matemàtiques Sergi Peire
Ed. Física Maribel Calabozo
Cultura i valors ètics M. Carmen Murillo
Biologia i geologia Alícia Morales
Economia Àlex Rigol
Filosofia Ricard Gómez
Física i química Marisa Ferrer
Francès Cristina Cano
Informàtica M. Roca Tost
Llatí Jorge Martínez
Plàstica Ester Grosche
Tecnologia Antònia Vicens
Tutoria 4t A Maribel Calabozo
Tutoria 4t B Marisa Ferrer
Tutoria 4t C Roser Portella
Coordinadora 4t ESO Ester Grosche
1r BAT
Anglès Anna Cris Mora
Desd. Anglès 1rBAT A Jordi Serra
Ciències per al món contemporani Alícia Morales
Educació física Carles Castelló
Filosofia i ciutadania Ricard Gómez
Llengua castellana Laura Pérez
Llengua catalana Queralt Simó
Biologia Alícia Morales
Ciències de la Terra i del Medi Ambient Eulàlia Duran
Dibuix tècnic Anna Bolló
Economia Neus Badia
Economia i organització d’empreses Neus Badia
Física Òscar González
Grec Jorge Martínez
Història contemporània Àlex Rigol
Literatura universal Neus Soler
Llatí Jorge Martínez
Matemàtiques Xavier Hereter
Matemàtiques aplicades a les ciències socials Anna Cabré
Psicologia M. Carmen Murillo
Química Marisa Ferrer
Sociologia M. Murillo
Tecnologia industrial M. Ángel Redon
Tutoria 1r BAT A Anna Cris Mora
Tutoria 1rBAT B Queralt Simó
Coordinador Batxillerat Jorge Martínez
2n BAT
Anglès Eva Pastor
Història Lluís Vargas
Història de la filosofia Ricard Gómez
Llengua castellana Oriol Balfegó
Llengua catalana Jordi Ferrer
Biologia Carmina Barbany
Ciències de la Terra i del Medi Ambient Eulàlia Duran
Dibuix tècnic Ester Grosche
Economia i organització d’empreses Neus Badia
Física Òscar González
Geografia Roser Portella
Història de l’Art Mar Gabriel
Literatura Castellana Maribel Vidal
Llatí Jorge Martínez
Matemàtiques Sergi Peire
Matemàtiques aplicades a les ciències socials Marita Suñé
Química Marisa Ferrer
Tecnologia Industrial M. Roca Tost
Tutoria 2n BAT A Sergi Peire
Tutoria 2n BAT B Oriol Balfegó
Coordinador Batxillerat Jorge Martínez