Consell escolar

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

Directora: Antònia Vicens

Cap d’estudis: Albert Julibert

Secretària: Neus Badia

Representants del professorat: Pepa Castillo, Ester Grosche, M.Roca Tost, Eulàlia Duran, Jorge Martínez

Representant del PAS: Carme Blanes

Representants de les famílies: Jordi Nuñez, Josep Maria Lucas, Mireia Arreba

Representants de l’alumnat: Oscar Gascó

Representant Ajuntament: Teresa Fernández