Currículum

1r ESO 2n ESO
Hores setmanals Hores setmanals
Matèries comunes 1r 2n Matèries comunes 1r 2n
Català 3 3 Català 3 3
Castellà 3 3 Castellà 3 3
Anglès 3 3 Anglès 4 4
Matemàtiques 3 3 Matemàtiques 4 4
Ed. Física 2 2 Ed. Física 2 2
Música 2 2 Música 2 2
Plàstica 2 2 Plàstica  –  –
Treball globalitzat 8 8 Treball globalitzat 8 8
Religió 1+1* 1+1* Religió 1+1* 1+1*
Tutoria Tutoria
Optatives 2 2 Optatives 2 2
Total 30 30 Total 30 30
1+1*: Una de les hores de tutoria es farà com sempre i l’altra hora es farà coincidir amb els tres grups del nivell. En aquesta hora, els tres grups del nivell es transformaran en 4, en un s’impartirà la matèria de religió per la professora de religió i en els altres tres s’impartirà la matèria de cultura i valors ètics pel tutor grup.
3r ESO 4t ESO
Hores setmanals Hores setmanals
Matèries comunes 1r 2n Matèries comunes 1r 2n
Català 3 3 Català 3 3
Castellà 3 3 Castellà 3 3
Anglès 3 3 Anglès 3 3
Biologia 2 2 Socials 3 3
Física 2 2
Matemàtiques 4 4 Matemàtiques 4 4
Ed. Física 2 2 Ed. Física 2 2
Treball Globalitzat 6 8
Cultura i valors ètics 2 0 Cultura i valors ètics/Religió 1 1
Tutoria 1 1 Tutoria 1 1
Optatives 2 2 Optatives* 10 10
Total 30 30 Total 30 30
Optatives*: els alumnes han de triar 1 dels 4 itineraris que s’ofereixen: Biologia i Geologia+Física i Química+Tecnologia, Tecnologia+Informàtica+Plàstica, Llatí+Economia+Filosofia, Música+Plàstica+Informàtica. S’ofereix també Francès, que es farà en lloc de la darrera matèria de cada itinerari, en cas que l’alumne/a l’hagi cursat en els cursos anteriors.
1r BAT 2n BAT
Matèries Hores setmanals Matèries Hores setmanals
Anglès 3 Anglès 3
Ciències per al món contemporani 2 Història 3
Educació física 2 Història de la filosofia 3
Filosofia i ciutadania 2 Llengua castellana 2
Llengua castellana 2 Llengua catalana 2
Llengua catalana 2 Tutoria 1
Tutoria 1 Treball de recerca
Modalitat 1 4 Modalitat 1 4
Modalitat 2 4 Modalitat 2 4
Modalitat 3 4 Modalitat 3 4
Modalitat 4/Optativa 4 Modalitat 4/Optativa 4
 Total 30  Total 30
Matèries de modalitat del batxillerat tecnològic i de ciències de la natura
Física

Ciències de la terra i medi ambient

Física

Ciències de la terra i medi ambient

Matemàtiques Matemàtiques
Química

Tecnologia industrial

Química

Tecnologia industrial

Biologia

Dibuix tècnic

Francès (optativa)

Biologia

Dibuix tècnic

Electrotècnia

Matèries de modalitat del batxillerat d’humanitats i ciències socials
Història del món contemporani

Grec

Història de l’art

Literatura Catalana

Llatí

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Llatí

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Literatura universal

Economia i organització d’empresa

Literatura castellana

Economia i organització d’empresa

Economia

Psicologia i sociologia (optativa)

Francès (optativa)

Geografia