Optatives ESO

1rESO
1r quadrimestre 2n quadrimestre
Fil i agulla Manualitats Anglès Llengua Anglesa
Calaix de sastre L. Catalana Aprendre a pensar Filosofia
Francès I Segona llengua Francès I Segona llengua
Cangur i Geogebra Matemàtiques Alternativa a la religió C. Socials
Iniciació al laboratori C. Naturals Iniciació al laboratori C. Naturals
Petites investigacions C. Naturals Petites investigacions C. Naturals
2nESO
1r quadrimestre 2n quadrimestre
Sistema solar C. Naturals Anglès Anglès
Iniciació al laboratori C. Naturals Castells i monestirs C. Socials
Aprendre a pensar Filosofia Cultura clàssica Cult. Clàssica
Cangur Matemàtiques No és màgia: és Química i Física C. Naturals
Francès II Segona llengua Francès II Segona llengua
Impressió 3D Plàstica Forma i color Plàstica
3rESO
1r quadrimestre 2n quadrimestre
Cultura Clàssica Cult. Clàssica Cultura Clàssica Cult. Clàssica
Humanitat i medi ambient al cinema C. Naturals Sistema Solar C. Naturals
Plàstica Plàstica Matemàtiques Matemàtiques
Francès III Segona llengua Francès III Segona llengua
Emprenedoria Emprenedoria Emprenedoria Emprenedoria
Making friends around Europe Llengua anglesa  Electricitat domèstica Tecnologia