Tutoria orientadora – llegeix més

LA TUTORIA ORIENTADORA
Paper del tutor-a orientador:

 • Ser l’adult de referència que els convé als adolescents.
 • Establir una relació d’empatia amb l’alumnat. Una bona relació, amb afecte i respecte facilita el procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • Afavorir l’autoestima personal de l’alumnat, els hàbits en general
 • Fer atenció a les diferències individuals.
 • Animar a l’alumnat a participar, només s’accepta i es manté allò que s’ha contribuït a crear
 • Potenciar el respecte i la tolerància ben entesa (no la permissivitat)
  • entre ells mateixos
  • amb les diferents “diferències”
  • amb les normes de convivència
 • Afavorir l’adquisició i desenvolupament d'hàbits de comportament, relació amb els altres, hàbits participatius i tècniques de treball i d’estudi.
 • Promoure l’autoconeixement i descobriment de les pròpies aptituds, capacitats i preferències de l’alumnat.
 • Ajudar al desenvolupament de la pròpia personalitat.
 • Dur a terme l’orientació acadèmica i professional.
 • Fer el seguiment de la marxa del curs i tractament, si escau, de problemes específics.
 • Despertar l’esperit de col·laboració
 • Establir una bona relació família-alumne- centre
 • Ajudar al coneixement i, si s’escau, compromís amb les xarxes associatives de l’entorn